Forside

Jammerbugt Kommune er begunstiget af en fantastisk natur og arealer, der kræver naturpleje.

Naturplejeindsatsen har været hæmmet af uhensigtsmæssige regler, unødigt bureaukrati, mangel på viden og opbak- ning til dem, der udfører naturplejen; ikke mindst dyreholdere og frivillige naturplejere.

Naturplejere har på den baggrund efterspurgt et netværk i Jammerbugt Kommune, frivillige såvel som land- mænd med dyrehold i naturpleje, hvor der kan udveksles idéer og viden om leslåning, klipning af får, dyresundhed, regler og afsætning af kød – bare for at nævne nogle eksempler.

Dette netværk er nu formaliseret i Naturplejeforening i Jammerbugt Kommune, som blev stiftet Grundlovsdag 2014.